Què és el Projecte Empremta?

El Projecte Empremta és un Projecte educatiu que busca formar alumnes segurs, competents i compromesos per afrontar amb èxit el futur.

A través de cinc 'Empremtes' centrades en àmbits com ara l'aspecte global, competencial, emocional, familiar i social, aquest projecte promou una educació integral.

Amb un model pedagògic basat en la psicologia de l'aprenentatge i la neurociència, es fomenta una cultura de l'esforç, el goig d'aprendre i una actitud crítica, trobant l'equilibri entre el tradicional i la innovació.

La implicació de les famílies és essencial per al seu èxit, i es busca formar alumnes autònoms, responsables i compromesos amb la societat.

Projecte Empremta
Projecte Empremta

Empremta Competencial

L’alumne ha de desenvolupar el goig per aprendre de forma autònoma, fent servir totes les seves intel·ligències.

·Goig d’aprendre · Actitud curiosa · Ple desenvolupament · Excel·lència educativa · Autonomia · Personalització de l’aprenentartge

Projecte Empremta

Empremta Emocional

Vol ajudar als alumnes a desenvolupar les habilitats necessàries per assolir les seves aspiracions i superar els seus reptes.

·Cultura de l’esforç · Clima emocional favorable · Actitud critica · Capacitat de superacó · Responsabilitat · Iniciativa de l’aprenentartge

Projecte Empremta

Empremta Global

La finalitat és que els alumnes es capacitin per entendre i actuar dins d’un món global, comunicant-se i relacionant-se positivament amb totes les cultures.

·Saber dialogar · Capacitat investigadora · Sensivilitat artística · Interès per la cultura · Plurilingüisme

Projecte Empremta

Empremta Familiar

Impliquem a les famílies a la vida de l’escola, possibilitant aquesta aliança en accions concretes on pares i mares comparteixen els seus talents amb l’escola.

Projecte Empremta

Empremta Social

Volem que els nostres alumnes destaquin pel seu compromís amb la societat duent aterme accions concretes que ajudin a la seva millora.

· Compromís ams la societatr · Voluntat de transformar la societat · Respecte per la diversitat

Projecte Empremta

Un projecte educatiu comú

Les escoles que formen part d'aquesta iniciativa comparteixen un Projecte Educatiu en comú que estableix els eixos metodològics fonamentals.

Aquestes escoles promouen l'intercanvi de les millors pràctiques i les implementen en els seus respectius centres.

Tot i així, cada centre manté la seva autonomia per decidir la manera en què aquestes pràctiques es duen a terme, adaptant-les a les seves necessitats i contextos particulars.

Perfil de l’alumne

El Projecte Empremta col·loca l'alumne al centre del seu model educatiu.

A través de projectes i metodologies innovadores aplicades en les 5 empremtes (competencial, emocional, global, social i familiar) es fomenten qualitats com la resiliència, l'empatia emocional, el propòsit i la integritat.

L'alumnat és encoratjat a comprometre's, ser obert al món, desenvolupar habilitats emprenedores i cultivar la seva creativitat, un esperit crític, autonomia i habilitats comunicatives.

Aquest enfocament forma individus ben preparats per afrontar els desafiaments de la vida amb èxit.

Projecte Empremta
Projecte Empremta

Empremta
Emocional

Resilient
Empàtic Emocional
Amb propòsit

Projecte Empremta

Empremta
Social

Compromès
Íntegre

Projecte Empremta

Empremta
Global

Respectuós
Obert (al mon)
Emprenedor

Projecte Empremta

Empremta
Competencial

Creatiu
Crític
Autònom
Comunicador

Projectes i metodologies

El Projecte Empremta es desenvolupa mitjançant la implementació de diverses metodologies innovadores i la participació en diversos projectes. Cada escola adapta el seu projecte educatiu utilitzant les metodologies i projectes que considerin més adients i ajustant los segons les circumstàncies.

Projecte Empremta

Empremta
Emocional

Projecte Empremta Projecte Empremta Projecte Empremta
Projecte Empremta

Empremta
Social

Projecte Empremta Projecte Empremta Projecte Empremta
Projecte Empremta

Empremta
Global

Projecte Empremta Projecte Empremta Projecte Empremta
Projecte Empremta

Empremta
Competencial

Projecte Empremta Projecte Empremta Projecte Empremta

Descobreix les nostres metodologies amb els enllaços recomanats

Si voleu aprofundir i entendre millor les metodologies que implementem al Projecte Educatiu Empremta, us convidem a explorar els següents enllaços:

Innovamat, Erasmus, KnowPro

A través d'ells, podreu obtenir una visió més detallada de com treballem i algunes de les eines que utilitzem per posar l'alumne al centre de l'aprenentatge.

Projecte Empremta

Els Idiomes com a prioritat per afrontar el futur

  • Preparem als nostres alumnes amb un nivell d'anglès de qualitat excepcional per fer front a les futures exigències del món laboral.
  • Català i castellà com a llengües vehiculars.
  • Professorat nadiu, assegurant la immersió lingü.stica de qualitat.
  • Oferim Batxillerat Dual i Beques Erasmus per experiències internacionals d'entre d'altres.
  • Francès i Alemany con a segona llengua estrangera, a l’ESO.

Com Integrem les Noves Tecnologies al Model Educatiu?

Equipem les aules amb tecnologia per millorar l'experiència educativa.

Utilitzem tecnologia de primera línia, com pantalles tàctils, iPads, Chromebooks, L’STEM i la robòtica són al dia a dia per proporcionar als nostres alumnes una educació enriquidora i innovadora.

Utilitzem la tecnologia per enriquir i millorar la metodologia educativa, ensenyant als alumnes un ús conscient i saludable de les noves tecnologies.

Projecte Empremta
Projecte Empremta

Educació en Valors

Formem persones amb valors personals ivalors socials. Saber estar, respecte pels altres i interès per un món millor.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. In diam accumsan adipiscing pretium viverra. Sem leo hendrerit quis lacinia netus morbi. Amet cras varius quis mus netus ut consequat vitae. Interdum maecenas id orci proin commodo felis eget. Fringilla mauris laoreet scelerisque quam ac est convallis facilisis. Et varius cursus nec enim pellentesque feugiat et a mauris. Non ornare eget proin pulvinar vel a tempor tempor. Egestas elementum morbi aenean sed eget nisi.

Les emocions, un pilar del Projecte Empremta

Apliquem la metodologia RULER® transversalment a tots els cursos. Una metodologia desenvolupada a la Universitat de Yale per l’implantació de l’educació emocional a les escoles.

Amb RULER desenvolupem 5 habilitats necessàries per gestionar les emocions: Reconèixer-les (R), entendre-les (Understand - U), etiquetar-les (Label - L), expressar-les (E) i regular-les (R).

Treballem en la reflexió del propòsit d’un mateix, per ajudar a descobrir els talents, habilitats i interessos que els mouen.

Projecte Empremta
Projecte Empremta

Educant persones que deixen Empremta!